Despre ce este vorba în proiect?

Proiectul FSEPS va dezvolta un program de activități care va sprijini activ mamele și copiii acestora care locuiesc în adăposturi de urgență sau alte centre specializate. Scopul proiectului este de a combate excluderea socială, de a ajuta la recuperarea de pe urma abuzului, precum și de a facilita și stabiliza relațiile familiale. Programul va oferi activităţi de învăţare şi de terapie gratuite, excursii educaționale și activităţi de gatit la comun, pentru a crea amintiri pozitive pentru familiile care locuiesc adăposturi de urgență sau alte centre specializate. Programul va ajuta familiile să dobândească abilităţi de viață activă şi să-și construiască încrederea necesară pentru o reintegrarea sănătosa în societate, în acelaşi timp, abordând experienţele provocate de comportamentul negativ şi abuziv.

Obiective

Scopul proiectului se va realiza prin următoarele obiective:

  • identificarea furnizorilor cheie existenti si a celor mai bune practice;
  • dezvoltarea unui program care va fi folosit în adăposturi de urgență/centre specializate în diverse contexte naţionale;
  • implicarea părţilor interesate pentru a informa publicul larg despre noul program;
  • identificarea de resurse pentru a sprijini  facilita, stabiliza, și susține relațiile de familie;
  • identificarea de activități de combatere a excluderii sociale a femeilor şi a copiilor acestora;
  • încorporarea lecților învățate din activitatile de pilotare în cadrul programului final pentru a fi folosite în adăposturi de urgență/centre specializate de sprijin;

Activități

Proiectul are o serie de activităţi discrete, care sunt concepute să faciliteze realizarea programului. Acestea sunt următoarele:

Întocmirea unei baze de date

Proiectul va aduna laolaltă ultimele date dintr-o gamă largă de surse diferite, care încorporează abordările existente atât în Europa cât și mai departe. Fiecare partener va întocmi o bază de date, bazată pe abordări și practică în propria ţară, asigurându-se că diferenţele culturale sunt identificate şi incluse în program şi în activităţi.

Dezvoltarea unui program şi a resurselor

Pe baza constatărilor din interviuri precum și a celor mai bune practici, un program – care să  includă activităţi, materiale și resurse de sprijin  va fi dezvoltat în funcție de nevoile concrete ale grupului țintă.

Formare de formatori

Un eveniment transnațional de instruire va fi organizat cu specialiști desemnați din fiecare ţară parteneră. Aceast training transnaţional va produce efecte în fiecare țară parteneră prin crearea unui eveniment de formare, pentru profesioniştii care lucrează cu femeile şi copiii care au experimentat violență domestică și alte forme de violență de gen. Acești profesioniști vor testa, programul cu femeile și familiile lor în adăposturi de urgență și comunități.

Pilotarea și evaluarea programului

Partenerii vor testa programul și materialul printr-o fază de pilotare în cooperare cu adăposturile de urgență/centrele specializate de sprijin. Toate activităţile vor fi evaluate prin colectarea feedback-lui de la profesioniştii implicaţi, precum și de la femeile şi copiii acestora.

Dezvoltarea unui manual program

Un manual detaliat va oferi îndrumări pentru punerea în aplicare a programului în adăposturi de urgență/centre specializate de spijin.