Programul “Our Time”  își propune să reducă impactul negativ al violenței domestice și al excluziunii sociale asupra mamelor și copiilor lor, încurajându-i în același timp să dezvolte legături puternice și să faciliteze oportunitățile de a vorbi deschis și sincer despre nevoile și sentimentele lor. Programul promovează o abordare care vizează bucuria și distracția, permițând familiilor să se concentreze pe construirea unui viitor mai fericit și mai sănătos.

Parteneriatul FSEPS s-a implicat cu practicieni împreună cu mame și copiii lor în locuri de adăpost și i-a întrebat despre dificultățile cu care s-au confruntat de când au părăsit relațiile abuzive. Următoarele cinci teme au fost identificate ca probleme recurente:

  • Izolare
  • Comunicare și respect
  • Construirea încrederii
  • Gestionarea emoțiilor
  • Viitor pozitiv și sănătos

În materialul următor veți găsi capitolele respective din manualul programului “Our Time”  pentru a le descărca. Fiecare capitol include o introducere în subiect, urmată de o serie de activități care pot fi desfășurate cu familiile. Echipele FSEPS au dezvoltat programul “Our Time”  pentru a permite facilitatorilor să-l implementeze flexibil și să răspundă nevoilor specifice ale familiilor în cauză.

Sesiunile

Victimele și supraviețuitorii violenței sau abuzurilor bazate pe gen suferă adesea de izolare. Obiectivul acestei sesiuni este de a introduce programul și de a ajuta familiile să se simtă mai integrate în comunitatea lor locală.


Relația mamă-copil, precum și cea a fraților, pot fi deseori deteriorate prin experimentarea unui abuz. În aceste sesiuni punem accentul pe comunicarea în cadrul familiei și ne propunem să înțelegem ce este respectul și cum să ne construim și să ne dezvoltăm respectul față de membrii familiei.Prin asistarea la și experimentarea violenței domestice, încrederea dintre mame, copii și frați poate fi deteriorată. Activitățile din aceste două sesiuni se concentrează pe tema încrederii reciproce și importanța acesteia în familie.Sesiunile 6 și 7 urmăresc să exploreze emoțiile participanților, încurajează dialogul deschis și modalități pozitive sănătoase pentru a arăta și a le spune oamenilor cum se simt și importanța recunoașterii modului în care se simt ceilalți și a identificării celor cu care pot vorbi pentru sprijin.După experiența adesea traumatică a violenței, femeile și copiii lor se pot lupta cu dezvoltarea perspectivelor pozitive pentru viitorul lor. În această sesiune, sunt încurajați să se gândească pozitiv la viitorul lor ca familie.Documente de planificare pentru facilitatori

Documente pentru evaluarea familiei

Familiile ar trebui să fie supuse unei evaluări înainte de a fi acceptate în program. Acest lucru va oferi facilitatorului o înțelegere clară a poziției în care se află în călătoria lor de recuperare și va permite evaluarea eficientă a programului și a oricăror progrese realizate.

Evaluarea ar trebui să fie completată de lucrătorul cheie individual, împreună cu fiecare femeie și copiii ei, înainte de începerea programului. Înainte ca familiile să participe la programul “Our Time”, este important să ne asigurăm că este sigur pentru ei și pentru alții să fie implicați. Ambele instrumente de evaluare furnizate mai jos includ o listă de întrebări de siguranță inițiale pentru a se asigura că toate mamele și copiii lor sunt gata și în siguranță pentru a finaliza cursul.

Resursele pentru evaluarea aprofundată sunt furnizate pentru a ajuta la livrarea programului “Our Time” și nu este obligatoriu să le utilizați. Acestea acoperă o gamă mult mai largă de probleme și pot fi utilizate acolo unde lucrătorul cheie dorește să evalueze orice schimbări în dinamica sau realizările familiei. Aceste evaluări pot ridica probleme sensibile care necesită o abordare mai terapeutică în cadrul căreia programul “Our Time”  ar fi o intervenție oferită. Există fișe de evaluare inițiale, medii și finale pentru femei și pentru copiii lor. Puteți alege să utilizați toate cele trei evaluări sau numai evaluarea inițială și finală.