Buletin informativ 4 – Ianuarie 2021

Programul „Timpul nostru”: pilotare realizată cu succes

Cu toate că pandemia cauzată de virusul COVID-19, a generat un mare impact asupra desfășurării activităților din cadrul proiectului, evenimentul „Formare de Formatori” a fost susținut, iar pilotarea programului „Timpul nostru” a fost realizată cu succes în toate cele cinci țări partenere: UK, Spania, Bulgaria, Italia și România.

Rezultatele pilotării, în special feedback-ul din partea mamelor participante și a copiilor acestora, indică faptul că scopul principal al programului „Timpul nostru”- anume crearea amintirilor fericite pentru familiile victime ale violentei domestice – a fost atins.

„Acest program are un impact mult mai mare decât altele, în sensul că pot lua parte împreună cu familia mea în cadrul derulării activităților”.
(tânără participantă, Spania)

Experiențele din cadrul pilotării indică faptul că mamele și copiii acestora s-au bucurat de activitățile programului și au apreciat oportunitatea de a petrece timp împreună. Prin derularea activităților, familiile au fost încurajate și susținute să se joace și să interacționeze între ele – o abilitate pe care unele mame o uitaseră complet – sau o neglijaseră datorită situației dificile întâmpinate în trecut. Una dintre mamele din UK, care a participat la activitățile programului împreună cu fiica ei în vârstă de șapte ani, a adăugat:

„Nu am sesizat faptul că nu mă jucam sau că nu vorbeam cu fiica mea, până nu am început implicarea în activitățile puse la dispoziție prin programul -Timpul nostru-. Simt că ne-a oferit o nouă modalitate de a fi împreună. Acum putem vorbi și ne putem juca în noi moduri”.

Trebuie menționat faptul că, pilotarea programului a demonstrat cât de important este să lucrezi cu mamele și copiii acestora cu scopul îmbunătățirii relației și a contracarării efectelor adesea pe termen lung ale violenței domestice. Programul „Timpul nostru” a oferit familiilor oportunitatea de a uita de grijile și temerile lor zilnice. Pe de altă parte, activitățile au avut un rol deosebit de important, astfel oferind ocazia mamelor de a se concentra pe legătura pe care o au cu copiii lor:

„În timpul programului am văzut-o pe mama mea fericită” (tânără participantă, Spania)

“During this programme I saw my mom happy” (young girl, Spain)

Cele două seminare din mediul virtual

În lunile octombrie și noiembrie 2020, partenerii proiectului FSEPS au organizat două seminare în mediul virtual pentru ca participanții să afle despre programul „Timpul nostru”, scopul și impactul acestuia. În timp ce primul eveniment online s-a concentrat pe prezentarea programului în general și pe primele experiențe ale pilotării, cel de-al doilea seminar a pus accentul pe activitățile propriu-zise ale programului „Timpul nostru” în diverse situații caracterizate de diversitate culturală. Având în vedere acest aspect, partenerul din Bulgaria, AVODP, a împărtășit informații valoroase despre interacțiunea cu mamele și familiile lor de etnie Romă.

Seminarele dezvoltate în mediul virtual, au fost împărtășite profesioniștilor din țările partenere, ci și participanților din Lituania, Slovenia și Suedia, interesați să afle despre această nouă abordare.

Cele două seminare, disponibile în limba Engleză pot fi consultate accesând: https://fseps.eu/our-webinars/ (in English)

Resurse materiale și de formare

Pe site-ul web al proiectului FSEPS este disponibil manualul programului „Timpul nostru”, precum și resurse și materiale de lucru pentru:

  • instruirea personalului în livrarea programului;
  • utilizarea directă a programului în interacțiunea dvs. cu familiile.

Manualul și resursele de instruire sunt disponibile în limbile Engleză, Germană, Italiană, Bulgară, Spaniolă, Bască și Română:
https://fseps.eu/ro/e-learning-2/

Prezentarea pe scurt a strategiei programului „Timpul Nostru”

Programul educativ „Timpul nostru” este un program pentru familiile (mamele și copiii acestora) care locuiesc în adăposturi de urgență și centre dedicate femeilor victime ale violenței domestice. Programul își propune să sprijine activ mamele și copiii care locuiesc in adăposturi sau centre, în vederea combaterii excluziunii sociale și creării amintirilor fericite pentru copii si mamele lor. Trebuie menționat faptul că, este necesar sprijinul din partea factorilor de decizie și a autorităților în ceea ce privește asigurarea durabilității programului „Timpul nostru”.

În prezentarea pe scrurt a strategiei programului „Timpul Nostru”, sunt evidențiate principalele beneficii ale programului, fiind oferite în același timp recomandări privind modul de susținere a acestuia.

Oricine poate face o diferență prin sprijinul acordat programului „Timpul nostru”!

With your support in enabling the Our Time programme to run, you can help women and their children to successfully combat social exclusion, rebuild their confidence and become effective participants in their local communities.

Prin sprijinul dvs. în ceea ce privește sustenabilitatea programului „Timpul nostru”, mamele și copiii acestora combat cu succes excluziunea socială, reconstruindu-și încrederea și luând parte eficient în comunitățile lor locale.
Pentru a afla informații detaliate cu privire la proiect, vă rugăm să vă adresați Cristinei Sas, din cadrul Centrului pentru Promovarea Învățării Permanente, la următoarea adresă de e-mail: cristina.sas@cpip.ro

În plus, vă invităm să consultați pagina de facebook a proiectului
Buletin informativ 3 – Iulie 2020 

Gata de pilotare…
acesta a fost titlul ultimului nostru buletin informativ din cadrul proiectului. La doar câteva săptămâni, Pandemia virusului Corona a ajuns în Europa, blocând pentru o perioadă de câteva luni o mare parte din activitățile proiectului FSEPS. Deci, pentru activitățile noastre de pilotare, acest eveniment a însemnat: „Vă rugăm așteptați”.

Buletin informativ: 3 


Știri despre proiect 2 – Februarie 2020

Primul pas în ceea ce privește pregătirea pentru pilotare a fost organizarea Seminarului „Formare de Formatori”. În perioada 4-5 noiembrie 2019, doisprezece formatori și participanți din Italia, Bulgaria, Spania, România și Marea Britanie s-au întâlnit în cadrul Women’s Aid din Stafford pentru a pregăti livrarea noului program dezvoltat „Timpul Nostru”.

Știri despre proiect 2


Noutăți despre proiect – Septembrie 2019

FSEPS project meeting in Asti/Italy