Combaterea excluziunii sociale

Femeile şi copiii victime ale violenței domestice care locuiesc în centre de de urgență/ adăposturi sociale sau alte locuri de siguranţă, adesea suferă de excluziune socială. Ei nu participă la activităţile sociale sau sunt exclusi de la o participare activă in viaţa socială.

FSEPS vizează îmbunătăţirea situaţiei din aceste familii – află mai multe despre obiectivele proiectului şi activităţile noastre!

Combaterea excluziunii sociale