Combaterea excluziunii sociale

Femeile şi copiii victime ale violenței domestice care locuiesc în centre de de urgență/ adăposturi sociale sau alte locuri de siguranţă, adesea suferă de excluziune socială. Ei nu participă la activităţile sociale sau sunt exclusi de la o participare activă in viaţa socială.

FSEPS vizează îmbunătăţirea situaţiei din aceste familii – află mai multe despre obiectivele proiectului şi activităţile noastre!

Combaterea excluziunii sociale
Data protection
We, the "die Berater" Unternehmensberatungs Gmbh (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
We, the "die Berater" Unternehmensberatungs Gmbh (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: