Университет на град Бирмингам (UK)

Висше учебно заведение с 22 000 студенти, които изучават бакалавърски, магистърски и докторски програми. Университетът допринася с 270 млн. паунда за регионалната икономика чрез партньорства с местни, национални, включително промишлени, търговски и публични организации.

Ръководен от проф. Мораг Макдоналд, Отделът за социални изследвания и оценяване специализира в проекти, които изследват политиката и практиката, насочени към най-уязвимите хора в нашето общество.

https://www.bcu.ac.uk/social-sciences/research/social-research-and-evaluation-unit/

https://www.bcu.ac.uk/

Университет на град Бирмингам (UK)

die Berater (AT)

Фокусира върху професионалното обучение и развитието на човешките ресурси. Основана през 1998 г. от Мартин Рьоснер, за организацията раз работят 350 души в Австрия, с допълнителни центрове в Словакия, Словения и България.

Нашите услуги са насочени към частни лица, национални и международни компании от всички сектори и от всякакъв мащаб, както и от публичния сектор. Основните области на дейност са: образование за възрастни, проекти на ЕС и проектно консултиране.

https://dieberater.com/

www.bridgestoeurope.com

die Berater (AT)

Lamoro (IT)

От 1995 г. организацията подкрепя местните / общинските партньори и техните сдружения за повишаване капацитета и качеството на техните услуги.

Нашата мисия е да повишим нивата на социално-икономическо развитие чрез прилагане на стратегии за развитие.

http://www.lamoro.it/

Lamoro (IT)

CPIP (RO)

Мисията на организацията е да насърчава ученето през целия живот сред нашите общности в Румъния.

Нашата цел е разработването и прилагането на образование и професионално обучение, основано на нуждите и доказателствата. Ние сме неправителствена, нестопанска институция, активна в образователната и социалната сфера.

https://cpip.ro/

CPIP (RO)

Публичният университет в Навара (ES)

E създаден през 1987 г. от парламента на Навара, е малък университет с офиси в Памплона и Тудела.
Неговата академична дейност се развива в областта на инженерните, здравни, социални и правни науки, като университет с висок политехнически компонент.

Той е сред водещите испански университети в областта на преподаването, научните изследвания и трансфера, тъй като, заедно с други 16 испански държавни университета е сред първите с най-висока глобална производителност.

http://www.unavarra.es/

Публичният университет в Навара  (ES)

Staffordshire Womes’s Aid (UK)

E специализирана организация, която съществува за подпомагане на жени и деца в риск, живеещи или търсещи помощ при домашно и сексуално насилие, както и при други основани на пола форми на насилие. Като благотворителна организация, тя оперира в Стафордшир повече от 40 години, като предоставя редица общински и терапевтични услуги, включващи 24-часова линия за помощ, настаняване за бежанци и някои аутрич услуги.

Организацията собучава, провежда кампании, повишава осведомеността и участва в проучвания относно насилието, свързано с пола и свързаните с това проблеми. Ние сме организация, базирана в общността, която дава гласност на възгледите, опита на жените и децата, за да подкрепим същността на нашата работа и нейното развитие.

http://www.staffordshirewomensaid.org/

Staffordshire Womes's Aid (UK)

Асоциация на Варненски Организации за Превенция на Наркомании (BG)

AВОПН осигурява ресурси и съдействие на организации и местни общности, за изграждане и стимулиране на безопасна и здравословна среда в училище и в общността. Нашата цел е да подобрим здравето и благосъстоянието на всички наши млади хора, включително тези от малцинствените групи.

Ние сме специализирани в превенция на наркомании сред младите хора. Ние координираме услуги и дейности насочени към промоция на здраве, образование и консултиране за тези, които са изложени на риск от: проблеми с психичното здраве; домашно насилие; злоупотреба с психоактивни субстанции и др.

Асоциация на Варненски Организации за Превенция на Наркомании (BG)