Програмата „Нашето време“ има за цел да намали отрицателното въздействие на домашното насилие и социалното изключване върху майките и техните деца, като същевременно ги насърчава да развият силни връзки и улеснява възможностите да говорят открито и честно за своите нужди и чувства. Програмата популяризира подход, насочен към удоволствие и забавление, позволявайки на семействата да се съсредоточат върху изграждането на по-щастливо и здравословно бъдеще.

Партньорството на FSEPS се ангажира с практикуващи, заедно с майки и техните деца на места за безопасност и ги попита за трудности, с които са се сблъсквали след напускане на насилствени връзки. Следните пет теми бяха идентифицирани като повтарящи се проблеми:

  • Изолация
  • Комуникация и уважение
  • Изграждане на доверие
  • Управление на емоциите
  • Положително и здравословно бъдеще

В следващия материал ще намерите съответните глави от наръчника на програмата „Нашето време“ за изтегляне. Всяка глава включва въведение в темата, последвано от редица дейности, които могат да се извършват със семейства. Екипите на FSEPS разработиха програмата „Нашето време“, за да позволят на фасилитаторите да я прилагат гъвкаво и да отговарят на специфичните нужди на засегнатите семейства.

Сесиите

Жертвите и оцелелите от насилие или насилие, основано на пола, често страдат от изолация. Целта на тази сесия е да представи програмата и да помогне на семействата да се чувстват по-интегрирани в своята местна общност.


Взаимоотношенията майка-дете, както и отношенията на братя и сестри, често могат да бъдат повредени вследствие на насилие. В тези сесии ние поставяме фокуса върху комуникацията в семейството и се стремим да разберем какво е уважение и как да изградим и развием нашето уважение към членовете на семейството.Чрез свидетелство и преживяване на домашно насилие може да се накърни доверието между майки, деца и братя и сестри. Дейностите в тези две сесии са фокусирани върху темата за взаимното доверие и неговото значение в семейството.Сесии 6 и 7 имат за цел да изследват емоциите на участниците, насърчават открития диалог и здравословните положителни начини да покажат и разкажат на хората как се чувстват и колко е важно да разпознаят как се чувстват другите и да идентифицират с кого могат да говорят за подкрепа.След често травмиращото преживяване на насилие, жените и техните деца могат да се борят с разработването на положителни перспективи за своето бъдеще. В тази сесия те се насърчават да мислят положително за бъдещето си като семейство.Документи за планиране за фасилитаторите

Документи за оценка на семейството

Семействата трябва да преминат оценка, преди да бъдат приети в програмата. Това ще осигури на фасилитатора ясно разбиране на позицията, в която се намират по време на пътуването им за възстановяване, и ще даде възможност за ефективна оценка на програмата и на постигнатия напредък.

Оценката трябва да бъде попълнена от ключовия работник индивидуално с всяка жена и нейните деца, преди да започне програмата. Преди семействата да присъстват на програмата „Нашето време“, е важно да се гарантира, че за тях и другите е безопасно да участват. И двата инструмента за оценка, предоставени по-долу, включват списък с първоначални въпроси за безопасност, за да се гарантира, че всички майки и техните деца са готови и безопасни за завършване на курса.

Ресурсите за задълбочена оценка са предоставени в помощ при изпълнението на програма „Нашето време” и не е задължително да се използват. Те обхващат много по-широк кръг от въпроси и могат да се използват, когато ключовият работник желае да оцени евентуални промени в семейната динамика или постижения. Тези оценки могат да повдигнат чувствителни въпроси, които изискват по-терапевтичен подход, в рамките на който програмата „Нашето време“ би била една от предлаганите интервенции. Съществуват листове за оценка на първоначална, средна и крайна точка за жени и за техните деца. Можете да изберете да използвате и трите оценки или само оценката на началната и крайната точка.

Data protection
We, the "die Berater" Unternehmensberatungs Gmbh (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
We, the "die Berater" Unternehmensberatungs Gmbh (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: