Новини – Февруари 2020

Готови за пилотиране на програмата!
Първата стъпка за подготовката на пилотната фаза беше организирането на семинар за обучение на обучители. В периода 4-5 ноември 2019 г. дванадесет обучители и участници от Италия, България, Испания, Румъния и Великобритания се срещнаха в Women’s Aid in Stafford за обучение относно реализирането на новата програма „Нашето време“

Новини – Февруари 2020


Новини – септември 2019

FSEPS project meeting in Asti/Italy

Новини – септември 2019