Справяне със социалното изключване

Жените и децата, които са настанени в кризисни центрове или в други места, често страдат от социално изключване. Те не участват достатъчно активно в обществения живот.

Проекта има за цел да подобри положението на тези семейства – научете повече за неговите цели и дейности.

 <br>Справяне със социалното изключване“/></div></div></div>
			</div>
	<footer class=