Справяне със социалното изключване

Жените и децата, които са настанени в кризисни центрове или в други места, често страдат от социално изключване. Те не участват достатъчно активно в обществения живот.

Проекта има за цел да подобри положението на тези семейства – научете повече за неговите цели и дейности.

 <br>Справяне със социалното изключване“/></div></div></div>
			</div>
	<footer class=
Data protection
We, the "die Berater" Unternehmensberatungs Gmbh (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
We, the "die Berater" Unternehmensberatungs Gmbh (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: