Ще се разработи и приложи програма за обучение на обучители. Цялата програма и насоките за обучение ще бъдат достъпни онлайн. Скоро ще има и линк към формата за електронно обучение.